ሓድሕዳዊ ኩናት ኢትዮጵያን ዕላሙኡን።

ኣብ መንጎ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝተጀመረ ሕድሕዳዊ ኩናት ኩሉ ዓለም ዝከታተሎ ዘሎ ሓቂ እዩ። እዚ ኩናት እዚ ካብ ምምጻእ ኣቢዩኣሕመድ

ማዕከን ዜና ኤርትራ

  ማዕከን ዜና ኤርትራ ብ ክልል ዜናን ባህልን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝሕተም መጽሔት ቊ1ሒዳር 2020 https://adal61.net/wp-content/uploads/2020/11/ማዕከን-ዜና-ኤርትራ-ብ-ክልል-ዜናን-ባህልን-ተጋድሎ-ሓርነት-ኤርትራ-ዝሕተም-መጽሔት-ቊ1ሒዳር-2020.pdf

ብ ቤ/ጽ ወጻኢ ዝምድናታት ዝተዳለወ መግግልጺ

17-ነሓሰ -2020 ብ ቤ/ጽ ወጻኢ ዝምድናታት ዝተዳለወ መግግልጺ ብዕለት 14-ነሓሰ-2020 ዶ/ር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ብ ሸገር ፕሮጀክት ዝተሰየመ ዋዕላ ብዛዕባ ሃብቲ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣብ ዝገልጸሉ