ብሞት ገዲም ተጋዳላይ ናይ ሱሳታት ሓርበኛ ከራር መሓመድ ህዳድ ምስ ሰማዕና ሰንቢድናን ሓዚናን ንዝተቕለሰላ ሃገሩ ከምቲ ዝተቃለሰላ ጽቡቕ ህዝቡን ሃገሩን ከይራኣየ ካብዛ ንኹሶዖይ ንነብረላ ዘለና

ዓርኪ ሰባር ነቓዕ ተሪር መልእኽቲ

ኤርትራ ብህዝባ ሰፍ ዘይ ይብል በማኢት ኣሽሓት መስዋእትን ስንክልናን ውልቀ መላኺ ተሳማሚዕካ ብዋጋ መስዋእትናን ብዋጋ ስንክልናን ብዋጋ ሃላኽጻዕርናን ምስ ሓደ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ተሳማሚዕኻ  ዕፉን