ብሞት ገዲም ተጋዳላይ ናይ ሱሳታት ሓርበኛ ከራር መሓመድ ህዳድ ምስ ሰማዕና ሰንቢድናን ሓዚናን ንዝተቕለሰላ ሃገሩ ከምቲ ዝተቃለሰላ ጽቡቕ ህዝቡን ሃገሩን ከይራኣየ ካብዛ ንኹሶዖይ ንነብረላ ዘለና

ዓርኪ ሰባር ነቓዕ ተሪር መልእኽቲ

ኤርትራ ብህዝባ ሰፍ ዘይ ይብል በማኢት ኣሽሓት መስዋእትን ስንክልናን ውልቀ መላኺ ተሳማሚዕካ ብዋጋ መስዋእትናን ብዋጋ ስንክልናን ብዋጋ ሃላኽጻዕርናን ምስ ሓደ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ተሳማሚዕኻ  ዕፉን

ዲሞኩራስያዊ ጥርናፈ ምእክልነት

ኣብ ዝኾነ ይዝኩን ምሕደራ ምሕደራ ኣብ መንግስቲ ይኹን ኣብ ኣብ ፕሎቲካዊ ምንቕስቓስ ይዝኹን ኣብ ማሕበር ኮሞኒቲ ናቱ ዝግልገለሉ ግዝኣተ ሕጊ ክህልዎ ግዲታኢዩ ደቂ ሰባት ሓደ

ብማዕዶ ንተቓወምቲ ምሕማይ የብቕዕ

 ብማዕዶ ንተቓወምቲ ምሕማይ የብቕዕ   ሕሱም ኣጀንዳ ህግደፍ ተስይሩ  ክነቅዕ   ክሳብ ምዓስ ኢዩ ተቓውምቲ – ደገፍቲ   ኤርትራና ካብ ቤት ትምህርቲ ዝበዝሕ    ማእሰቲ