ዓርኪ ሰባር ነቓዕ ተሪር መልእኽቲ

ኤርትራ ብህዝባ ሰፍ ዘይ ይብል በማኢት ኣሽሓት መስዋእትን ስንክልናን ውልቀ መላኺ ተሳማሚዕካ ብዋጋ መስዋእትናን ብዋጋ ስንክልናን ብዋጋ ሃላኽጻዕርናን ምስ ሓደ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ተሳማሚዕኻ  ዕፉን