ዲሞኩራስያዊ ጥርናፈ ምእክልነት

ኣብ ዝኾነ ይዝኩን ምሕደራ ምሕደራ ኣብ መንግስቲ ይኹን ኣብ ኣብ ፕሎቲካዊ ምንቕስቓስ ይዝኹን ኣብ ማሕበር ኮሞኒቲ ናቱ ዝግልገለሉ ግዝኣተ ሕጊ ክህልዎ ግዲታኢዩ ደቂ ሰባት ሓደ