ምድብ
ምስኡ እተተሓሓዘ ዜና

ዪሃና ፊጻማ ቤት ጽሕፈት ተጋድሉ ሓርንት ኤርትራ ብኣጋጻሚ ልደተን ሓዲሽ ዓመቲን።

ዩሃና ንኩሉም ኣመንቲ ክርስትና ኤርትራዊያንን መልአ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ወጻእን ውሽጥን እትሪከብ ሩሑስ ብዓል ልደተ ክርስቶስ ይግበረልና ንኹሉ ህዝቢ ኤርትራ 2021ሩሑስ ሓዲሽ ዓመት እግበረና : ዓመተ ለውጢ ዓመተ መቐይሮ : ህዝብና ካብ ኩሉ ማኣዝናት ፋሕፋሕ ኢሉ ዘሎ ዝጣረነፈሉ ዓመት ኩኾነልና ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሰናይ ምንየትናን ሓልዮትናን ክንገልጽ እንከለና
ህዝብና ኣብዚ እዋንዚ ኣብ ዘይ ምልከቶ በስገዳድ ኣብ ኲናት ክጥበስ ከሎ እና ሓዘና ኢና ንሓጎስ ብሓጎሱ ንሓዘን ድማ ብሓዘን ክንገልጾ ግዴታና ሕልና ውድብና ይድርኸና ናብ ውግእ በስገዳድ ብውሳኔ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ዳኣምበር ድልየት ህዝብና ዝተሓወሶ ዘይኮነን ብኣሻሓት መንእሰያትና ዝሃልቀሉ ዘሎ ስለ ዝኾነ ንዝኮነ ኤርትራዊ ዜጋ ዘሕዘነ ብኣንጻሩ ንስርዓት ውልቀ መላኺ ሓቢርና ክንገጥሞ ውድብና ብዚ ኣጋጣሚ እዚ ትጽውዕ።

(ዝኽርን ክብርን ምእንቲ ህዝብናን ሃገርናን ዝሓለፉ ሰምስእታና
መዋጽኦ ካብ ስርዓት ህግደፍ ክፍጠር ሞትን ዕንወትን ንስርዓት ኢሳያስ
ዓወት ንመላእ ሕብረተሰብና

ፊጻሚ ቤት ጽሕፈት

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ንኻልኦት ኣካፍሎም