ምድብ
ምስኡ እተተሓሓዘ ዜና

ኣባላት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዞባ ሰምየን ኣመሪካን ከነዳን ኣኬቦኦም ብዙም ኣካይዶም።

 

ኣባላት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዞባ ሰምየን ኣመሪካን ከነዳን ከምቲ ሉሙድ ወርሓዊ ኣኼቦኦም ሰጊሮሞ ዘይፈልጡ ሙዱብ ኣኬቦኦም ብዙም ኣካይዶም።ኣብዚ ኣኼባዚ ንህሉው ኣታሃላልዋ ኩነታት ሃገርናን ህዝብናን ኣብዚ እዋንዚ ኣብ ሕማቕ ኩነታት እርከብ ከምዘሎ ኣድህቦ ገይሮም።
ኣባላት ሻቕሎቶም ብዝርዝር ክገልጹ ከለው ጠንቂ ናይዚ ሃገርን ህዝብን ኣብ ሕማቕ ሞትን ስቅያትን ምዝንባላት ስደትን ኣሳጢሖም ንኤርትራ ሃገርና ከም ሃገር ሉዕላውነታ ኣብ ሓደጋ ዘሳጥሕ ዘሎ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ብጅግንነት ብብረት እና ዘብጡ ካብ ኤርትራ ተሓግሒጎም ምጽ ወጹ ኤርትራ ናጻ ሃገር ዝገበሩ ጀጋኑ ስዋትና።
ሎሚ ብደይ ቶኽሲ ብነፋሪት ኣብ ማዓርፎ ነፈርቲ ኣስመራ እና ዓለብ ኤርትራ ብሰራዊት ንደመር የዕለቕሊቓ ከም ዘላ ኣስተውዒሉ። እቲ እንኮ ኣልቦ ከዳዕ ስርዕት ሕግደፍ ምዃኑ ድሕሪ ምግምጋም ኣባላት ተሓኤ ዞባ ሰምየን ኣመሪካን ከነዳን ኣብ ኣኼቦኦም ኣስሚሮሙሉ።
ንጃንዳ ህግደፍ ንህዝቢ ኤርትራን ሃገረ ኤርትራ ኪሕዱ ንረብሓ ኢትዮብያ ምስ ኣምሓሩ ኢድን ጉንትን ኩይኑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብዙሕ ጭብትታት ሮቋሒታት መርቶዓ እና ኣምጼ ኣብ ኣኼባ ብጉቡእ ብሓላፍነት ሚዛኑ ኣቕሚጡ ።  ድሕሪ ሚዛን ምቕማጥ
ኣባላት ተ.ሓ.ኤ ኣብ ኣብ ኼቦኦም ንስርዓት ህግደፍ ንምእላይ ካብ ኣባላት ብዓቕሞ ዘፍቅዶ ዝካኣልሎም ክንጽዕሩን ከማሉኡን ምዃኖም ጽኑዕ መርገጽ ከም ዘለዎም ኣብ ጎኒ ውድብናን ህዝብናን ደው ኢልና ደረት ዘይቡሉ ጻዕሪ ክሳብ ንዕወት ክንቃለስ ኢና ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ
ክሳብ ፉጹም ዓወት።
ኢሉ ኣኼቦኦም ዛዚሞም።
ዝክርን ክብርን ንሰማእታትና
ዓውት ንጭኩን ህዝብና
ዕንወትን ሞትን ንስርዓት
ሸፋቱ ግጅለ ህግደፍ
ካብ ተጋድሎ ሕኣርነት ኤርትራ ዞቦ ኣመሪካን ከነዳን
Jan 4-2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ንኻልኦት ኣካፍሎም