ምድብ
ምስኡ እተተሓሓዘ ዜና

ኣባላት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣመርካን ከነዳን ብሰንበት NOV 8/2020 ኣኺቦኦም ኣካይዶም

ኣባላት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣመርካን ከነዳን እቲ ወርሓዊ ሙዱብ ሱሩዕ ኺአቦኦም ዘይስገር ብሰንበት NOV 8/2020 ኣኺአቦኦም ኣካይዶም ንህሉው ኩነታት ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝካየድ ዘሎ ብጉብእ ተማያይጦም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ስደተኛታት ህዝብና ኣሰካፊ ምኻኑ ሻቕሎት ድማ ከም ዘሎዎም ገሊጾም ንሰራዊት ኤርትራ ኣብዘይ ምልከተካ ንናይ ኢሳያስን ኣቢ ኣሕመድን ስልጣኖም ንምንዋሕ ዝግበር ውግእ እምበር ንረብሓ ህዝብናን ሃገርናን ረብሓ ናይቲ ጉሮበት ንማንም ረብሓ ኣይኮነ ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ ውግእ ኣይ ንኣቱን ኢልካ እምቢ ክትብል ኣኸባና ብጹፍ ይጽውዕ
ንመሪሕነትና ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኩሉ ቢት ጽሕፈታትና ንሓድንት ካዕበታዊ ርክባትን ዘተን ቀዳማይ ሰሪዑ ምስ ማሓዙት ውድባትን ሰልፍታትን ተዋሃሂዱ ዕቱብ ስራሕ ብምስሩሑ ካኣ ኒኢዱ ።
ከምዚ ዝኣምሰለ ኣብ ቃልሲ ሓቢርካ ምስራሕ ካብቲ መሰረታት ተጋድሎ ሃርነት ኤርትራ ዝሓቱዎን ዝጠልቡዎን ተግባራዊ ሸነኻ ብምግንዛብና ኣብ ስራሕና ብሞራል ተስኒና መሰረታት ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ምኻና ኣራጋጊጽና ብልክዕ ካኣ መልክዕና ኣዋዳድባና ምስሊ ኤርትራ ዘለዎ ሃገራዊ ውደባ ተኸቲልና ሓያል ስራሕ ንሰርሕ ኣለና ኣብ ግቡኻ ምምላእ ኣብ ወርሓዊ ኣኪአባታትና ንሕሉፍ እና መዘናን ንመጻኢ ጉዕዞና እና ኣመትናን ሃገራውን ህዝባውን ሓልዮት ዝመልኦ ጉዕዞና ብንቕሓት ይቕጽል ኣሎ ኣብ ደምበ ተቓውሞ እና ተማላላእካ ዳኣ እምበር እና ተጋዳደልካ ምኻድ ኡኹል ተመኩሮ ስለ ዘለና መሰረታትናን ምርሪሕነታትናን ሰጢምና እና ተላዘብና ጉዑዞና ብጽቡቕ ሒዝናዮ ከምዘለና ክንሕብር ንፈቱ ተመኩሮ ናይ ህግደፋውያ ኣሽካዕላል ከቢድ ዋጋ ስለ ዘኽፈለና ዳግማይ ከቢድ ዋጋ ከይ ንኽርፍል ንወለቕ ጸልቕ መስረታት ተሓኤን መሪሕነቱን ኣይ ነፍቅድን ክንቃለሶ ኢና ንዘይ ምእክልነት ኣሳራርሓ።

ዝክርን ክብርን ንስውኣትናዓወት ንፍትሓዊ ቓልስና
ውድቀትን ሞትን ንስርዓት ህግደፍ
ካብ ኣባላት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዞባ ኣመርካን ከነዳ።

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ንኻልኦት ኣካፍሎም