ምድብ
ምስኡ እተተሓሓዘ ዜና

ንኹነታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሱዳን ብዝምልከት ናብ ፕረስን መራኸቢ ብዙሃንን ዝተላእከ መልእኽቲ

ዓለም ኣብ ሱዳን ብሰንኪ እቲ ካብ መፋርቕ ወርሒ ሚያዝያ ዝካየድ ዘሎ ኲናት፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሱዳን ብዜጋታትን ነበርቲ ካልኦት ማሕበረሰባትን ዝወረደ ስቓይን ዘጋጠመ ዘይዕድለኛ ፍጻመታት ተኸታቲላ’ያ።ኣብዚ ኣተኩሮና ኣብ ኩነታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ካርቱም ወይ ኣብ ስደተኛታት ኢና ነተኩር መዓስከራት፣ ከም ካልኦት ብሰንኪ እቲ ኲናት ናብ ውሑስ ቦታታትን ከም D camps ዝኣመሰሉ መዓስከራትን ተመዛቢሎም።ሸሪፊን ኣልሸጅራብን ኣብ ምብራቓዊ ሱዳን ኣብ ግዝኣት ከሰላ ዝርከቡ፣ እንተኾነ ግን ካብ ሕቡራት ሃገራት ዝኾነ ደገፍ ኣይረኸቡን። Nations office in it, ገሊኦም ድማ ናብ ዶብ ኤርትራ ተሰጒጎም፣ እዚ ድማ ብስርዓት ኤርትራ ንህይወቶም ከቢድ ሓደጋ ዝፈጥር፣ ብፍላይ ድሕሪ መወዳእታ The period ዝበዝሑ መንእሰያት ብሰንኪ ግዱድ ዕስክርና ካብ ኤርትራ ሃዲሞም ስለዝነበሩ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብቲ ዕሉል መዓስከር ሳዋ፡ ኣብኡ ወተሃደራዊ መራሕቲ ንመንእሰያት ደቂ ተባዕትዮ ብፍላይ ድማ ንጾታዊ ምጭብርባር ዝፍጸመለን መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ኩሉ ዓይነት ውርደት ዝለማመዱሉ እዩ።ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ኩሎም ሲቪል ሓይልታትን ወግዓውያን ሰበስልጣንን ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ኤርትራ ከይምለሱ ደው ንምባል፡ ብናይ ስርዓት ኣስመራ ኣገልግሎት ጸጥታ ካብ ምጭዋይን ምግዳድን ንምክልኻል፡ ኩሉ ዝከኣል ደገፍ ክገብሩሎም፡ ከምኡ’ውን ን… ጉዳዮም ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ንምጉላሕ ይሰርሑ፣ ብሰንኪ እቲ ዝሓልፍዎ ዘለዉ ኣገዳዲ ኩነታት፣ ኣብ ሱዳን ጥራይ ዘይኮነስ Also in Yemen and Ethiopia፣ እዛ ዳሕረዋይ ድማ እቶም ስደተኛታት ብሰንኪ እቲ ኲናት ህይወት ብዙሓት ሰባት ዘጥፍኣላ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ህዝባዊ ግንባር ንሓርነት ትግራይን ብሰራዊት ኤርትራ ብተሓባባሪ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ክስጎጉ እውን ተገይሩ።ንሕና ኣብ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ንኹልኹም ጋዜጠኛታት ኣብ መዓስከራት ስደተኛታት ህዝብና ብፍላይ ድማ ነቶም ሕጂ ኣብ ሱዳን ዘለዉ ስቓይ ብርሃን ከብርሁልና ጻውዒትና ነቕርብ።ክፍሊ ርክብ ወጻኢቤት ጽሕፈት ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪቃን።

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ንኻልኦት ኣካፍሎም